Voorwaarden

 

 

Algemene cursus- en betalingsvoorwaarden

 1. Inschrijving vindt plaats door het invullen van het inschrijfformulier, of door opgave via deze website.
 2. Bij inschrijving gaat men akkoord met de algemene cursus- en betalingsvoorwaarden.
 3. De inschrijvingen worden op volgorde van binnenkomst behandeld.
 4. De inschrijving is persoonsgebonden.
 5. De inschrijving geldt voor de gehele cursusduur.
 6. Bij tussentijdse beëindiging/opzegging van de cursus blijft men cursusgeld verschuldigd over de rest van het cursusjaar. Slechts in gevallen van langdurige ziekte van de cursist kan hiervan worden afgeweken.
  Indien u om gezondheidsredenen gedwongen bent van deelname af te zien, dient u schriftelijk op te zeggen.
  In overleg met het bestuur wordt bepaald of in deze bijzondere situatie restitutie mogelijk is. Mocht er sprake zijn van restitutie dan wordt het volgende schema gehanteerd: indien 0-3 lessen afwezig dan geen restitutie; 4-6 lessen afwezig dan 25% restitutie van het evenredige cursusgeld; 7-12 lessen afwezig dan 50% restitutie van het evenredige cursusgeld en 13 of meer lessen afwezig dan 75% restitutie van het evenredige cursusgeld.
  Na afloop van de cursus wordt geen restitutie meer verleend.
 7. Wanneer de belangstelling voor een bepaalde cursus onvoldoende is, behoudt de Stichting zich het recht voor de cursus te annuleren. Het betaalde cursusgeld wordt dan gerestitueerd.
 8. In gevallen waarin de Algemene cursus- en betalingsvoorwaarden niet voorzien wordt na overleg met het bestuur besloten.

 

Wijze van betalen

Het cursusgeld dient minimaal 7 dagen voor de aangegeven aanvangsdatum van de cursus betaald te zijn.

 1. U kunt het totale cursusgeld (onder vermelding van het cursusnummer) overmaken op bankrekening nr. NL 17 INGB 0003603264 t.n.v. Stichting ‘t Oude Raadhuys te Spijkenisse.
 2. Betaling van het cursusgeld, gespreid in 2 termijnen is mogelijk voor cursussen van 24 lessen. De eerste betaling dient 7 dagen voor de eerste les en de tweede betaling dient 7 dagen voor de dertiende les plaats te vinden.
 3. Wij verzenden geen acceptgirokaarten.

 

Start van de cursussen

Bij voldoende belangstelling gaan de cursussen van start op de in het cursusoverzicht aangegeven data. Mocht door onvoldoende belangstelling een cursus op de aangegeven datum (nog) niet van start kunnen gaan, dan ontvangt u uiterlijk één week voor de geplande startdatum bericht over de annulering dan wel de latere startdatum van de cursus. Bij annulering wordt het reeds door u betaalde cursusgeld gerestitueerd.

 

Inschrijving

De inschrijving voor het seizoen 2017 / 2018 gaat binnenkort van start.

Voor deelname aan de activiteiten van de Stichting ‘t Oude Raadhuys dient u zich schriftelijk aan te melden voor 1 september 2017.

U kunt ook inschrijven via deze website.
Een inschrijfformulier vindt u eveneens in onze flyer, welke evt. op te vragen is bij de administratie. Na ontvangst van uw inschrijving ontvangt u zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk één week voor aanvang van de cursus, een bevestiging van de inschrijving.

 

Materialen

Een aantal basismaterialen zoals o.a. tekenpapier, klei en glazuur is op ons atelier verkrijgbaar.

 

Aansprakelijkheid

De Stichting ‘t Oude Raadhuys aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor kosten die de cursisten maken door letsel, ongeval, diefstal of vernielingen tijdens de lessen. Uitzonderingen vormen de gevallen waarin een wettelijke aansprakelijkheid van de Stichting wordt vastgesteld.

 

Gebruik van fotomateriaal

De Stichting ‘t Oude Raadhuys maakt tijdens het cursusseizoen foto’s van haar activiteiten. Indien u bezwaar heeft tegen het gebruik van fotomateriaal waarop u of uw werk voorkomt dan kunt u dit schriftelijk kenbaar maken aan de administratie onder vermelding van naam en cursus.

 

Voorbehoud

De teksten in deze website zijn onder voorbehoud, aan fouten in de teksten kunnen geen rechten worden ontleend.